Administratie


De administratie is de basis van je bedrijf. Het is belangrijk om je administratie op orde te hebben. Dat geeft structuur, inzicht, overzicht en rust zodat je kunt genieten van het ondernemerschap.

Ik kan je ondersteunen met de volgende diensten:

Financiële administratie

–        Verwerken, controleren en begeleiden van de administratie

–        Samenstellen jaarrekening / jaarverslag

–        Verzorgen van tussentijdse financiele rapportages

–        Begeleiding eigen administratie gedeeltelijk voeren

–        Verzorgen inschrijving kamer van koophandel en belastingdienst

–        Inrichting van de administratie van starters

–        Financieel advies

Fiscale zaken

–        Aangifte omzetbelasting (of BTW)

–        Aangifte inkomstenbelasting

–        Bezwaar- en verzoekschriften

–        Toeslagen

–        Middeling

–        Fiscaal advies

© Tekst - Merel van Boheemen & © Fotografie - Debby de Jong